Ubezpieczenie CYBER pokrywa szereg strat finansowych, w tym m.in.:

 • Koszty obrony oraz odszkodowania w przypadku roszczeń osób trzecich związane m.in.
  • z jakimkolwiek ujawnieniem danych stanowiących naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych,
  • działaniem znieważającym, godzącym w reputację, zniesławiającym, pomawiającym i oszczerczym,
  • działaniem naruszającym prawa własności intelektualnej osoby trzeciej,
  • nieuprawnionym ujawnieniem lub wykorzystaniem informacji lub innych danych, które podlegają obowiązkowym ograniczeniom w zakresie ich ujawniania lub wykorzystywania,
  • przesłaniem osobie trzeciej, na skutek zaniedbania lub w sposób niezamierzony wirusa komputerowego,
 • Koszty odzyskania, zastąpienia lub odtworzenia danych (m.in. koszty materiałów, urządzeń i przepracowanego czasu),
 • Utracone zyski z działalności oraz koszty dodatkowe,
 • Koszty wymuszenia, tj. środki pieniężne wypłacone w celu zakończenia lub zażegnania groźby udostępnienia, usunięcia, zniszczenia danych, wprowadzenia wirusa komputerowego,
 • Kary administracyjne (w tym kary wynikające z RODO),
 • Inne koszty związane ze zdarzeniem, tj.
  • koszty zewnętrznych podmiotów zajmujących się informatyką śledczą,
  • koszty usług prawnych,
  • koszty firmy ds. public relations,
  • koszty powiadomienia osób, których dane wyciekły (obowiązek wynikający z RODO).