Michał Górny

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem

Joanna Mielke – Alaborska

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Mirosław Danieluk

Dyrektor Pionu Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka

Leszek Studziński

Dyrektor Pionu Ubezpieczeń na Życie

Maciej Szot

Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Finansowych i Technicznych

Paweł Dryszel

Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Klientów Korporacyjnych

Marcin Drgas

Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Klientów Strategicznych

Tomasz Chojnowski

Prezes Zarządu