Wielton S.A.
TZMO S.A.
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.
FFiL Śnieżka S.A.
Torpol S.A.
ERBUD S.A.
Boryszew S.A.