1.   Pracownicze Grupowe Ubezpieczenia na Życie

Aktualne możliwości w obszarze Grupowych Ubezpieczeń na Życie pozwalają na konstruowanie programów ubezpieczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdej Firmy, z uwzględnieniem branży, oraz sytuacji rodzinnej ubezpieczonych. Poprzez złożoność i wielowariantowość programów zabezpieczamy interesy zarówno pracowników i ich rodzin, dzięki czemu mogą się czuć się bezpiecznie w każdej sytuacji życiowej. Jednym z wariantów ubezpieczenia grupowego może być ubezpieczenie dla Kadry Kierowniczej, charakteryzujące się bardzo wysokimi sumami ubezpieczenia na wypadek śmierci naturalnej lub spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem.

2.  Grupowe Ubezpieczenia Zdrowotne

Grupowe Ubezpieczenia Zdrowotne dają wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom oraz stanowią alternatywę dla państwowej służby zdrowia. Dzięki umowie Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego pracodawca zapewnia ubezpieczonym pracownikom opiekę medyczną na wysokim poziomie poprzez szybki, nielimitowany i bezgotówkowy dostęp do lekarzy specjalistów oraz wszechstronnych badań diagnostycznych. Umowa może być również uzupełniona o badania medycyny pracy.

3.  Pracownicze Programy Emerytalne PPE / Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

Programy Emerytalne są jedną z możliwych dobrowolnych grupowych form oszczędzania na emeryturę w ramach III filaru. Środki wpłacane przez Pracodawcę na PPE, mogą być inwestowane w Fundusze Inwestycyjne, uznawane za jedną z najbardziej atrakcyjnych form oszczędzania dostępnych na polskim rynku. Oferty w zakresie PPE przygotowujemy w kontekście planowanych zmian w systemie emerytalnym, tj. Pracowniczych Planów Kapitałowych, których tworzenie może być obowiązkowe dla niektórych Pracodawców już od 2019 r.