Kim jesteśmy

Alfa Brokers Sp. z o.o., jako broker ubezpieczeniowy z ponad 27-letnim doświadczeniem, oferuje swoim Klientom kompleksową i profesjonalną obsługę procesów ubezpieczeniowych. Zapewniamy swoim Klientom zdecydowanie szerszy od rynkowego poziom wsparcia w zakresie szeroko rozumianej oceny i zabezpieczenia ryzyk prowadzonego biznesu.

Stanowimy dla naszych Klientów istotne wsparcie programów ubezpieczeniowych nie tylko w zakresie oceny ryzyk oraz tworzenia dostosowanych do ich potrzeb programów ubezpieczeniowych, ale także w sytuacjach trudnych i kryzysowych wymagających szczególnej wiedzy, zaangażowania i doświadczenia.

Alfa Brokers Sp z o.o. posiada duże doświadczenie w obsłudze grup kapitałowych, dla których prowadzi już od wielu lat programy międzynarodowe wychodzące z Polski i działające nie tylko w krajach Unii Europejskiej ale również w krajach z tzw. systemu non-admitted tj. m.in. w Rosji, Chinach, Indiach, Brazylii, Meksyku, Ukrainie.

Nasz profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie są gwarancją bezpieczeństwa i dają możliwość osiągania nowych korzystnych rozwiązań.

Działamy w oparciu o Zezwolenie nr 795/00 wydane przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń.

Kim jesteśmy

Alfa Brokers Sp. z o.o., jako broker ubezpieczeniowy z ponad 27-letnim doświadczeniem, oferuje swoim Klientom kompleksową i profesjonalną obsługę procesów ubezpieczeniowych. Zapewniamy swoim Klientom zdecydowanie szerszy od rynkowego poziom wsparcia w zakresie szeroko rozumianej oceny i zabezpieczenia ryzyk prowadzonego biznesu.

Stanowimy dla naszych Klientów istotne wsparcie programów ubezpieczeniowych nie tylko w zakresie oceny ryzyk oraz tworzenia dostosowanych do ich potrzeb programów ubezpieczeniowych, ale także w sytuacjach trudnych i kryzysowych wymagających szczególnej wiedzy, zaangażowania i doświadczenia.

Alfa Brokers Sp z o.o. posiada duże doświadczenie w obsłudze grup kapitałowych, dla których prowadzi już od wielu lat programy międzynarodowe wychodzące z Polski i działające nie tylko w krajach Unii Europejskiej ale również w krajach z tzw. systemu non-admitted tj. m.in. w Rosji, Chinach, Indiach, Brazylii, Meksyku, Ukrainie.

Nasz profesjonalizm i wieloletnie doświadczenie są gwarancją bezpieczeństwa i dają możliwość osiągania nowych korzystnych rozwiązań.

Działamy w oparciu o Zezwolenie nr 795/00 wydane przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń.

0
lat na rynku
0
PLN zebranej składki za ostatnie 3 lata
0
ubezpieczonych pracowników
0
pracowników

w tym

0
brokerów
0
prowadzonych szkód w ostatnich 3 latach

co dało

0
PLN wypłaconych odszkodowań za ostatnie 3 lata
0
Klientów instytucjonalnych

w tym

0
notowanych na GPW

Jak działamy

Ocena i zarządzanie ryzykiem

 • Inspektorzy p-poż z uprawnieniami Państwowymi,
 • Inżynierowie budowlani z wieloletnim doświadczeniem
 • Techniczne audyty oceny aktualnego stanu bezpieczeństwa oraz stosownych zabezpieczeń
 • Określanie i wskazywanie rekomendacji mających na celu poprawę ryzyka zarówno w obszarze obowiązujących przepisów prawa jak i wymagań zakładów ubezpieczeń
 • Cykliczny monitoring realizacji zaleceń i rekomendacji
 • Badania kamerą termowizyjną infrastruktury elektro-energetycznej
 • Analizy umów, kontraktów w celu właściwego doboru ubezpieczeń i zabezpieczenia ryzyka.

Strategiczne zabezpieczenie ryzyka

 • Precyzyjne określenie i rekomendacja potrzeb ubezpieczeniowych
 • Kompleksowa propozycja możliwych rozwiązań ubezpieczeniowych i przewidywanych ich implikacji
 • Opracowanie autorskiego i adekwatnego do potrzeb programu ubezpieczeniowego
 • Aktywne poszukiwanie i negocjacje ochrony ubezpieczeniowej dla zidentyfikowanych ryzyk przy jednoczesnej minimalizacji kosztów
 • Profesjonalne przedstawienie możliwości rynku ubezpieczeniowego wraz z rekomendacją
 • Implementacja wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Klienta rozwiązań.
 • Szybka i terminowa reakcja na wszelkie zgłaszane potrzeby

Likwidacja
szkód

Kompleksowa obsługa szkody, na którą składa się:

 • Zbadanie przyczyn i okoliczności wypadku
 • Wszechstronna analiza pokrycia polisowego z polis Ubezpieczonego oraz z polis sprawców
 • Czynny udział w postępowaniu likwidacyjnym
 • Zbadanie poprawności stanowiska zajętego przez Ubezpieczyciela
 • Prowadzenie procesów odwoławczych od decyzji Ubezpieczyciela
 • Wszelkie analizy oraz opinie w zakresie w jakim przepisy obowiązującego prawa pozwalają, aby wykonywał je broker ubezpieczeniowy

Programy
pracownicze

 • Pracownicze Grupowe Ubezpieczenia na Życie
 • Grupowe Ubezpieczenia Zdrowotne
 • Pracownicze Programy Emerytalne PPE / Pracownicze Plany Kapitałowe PPK

Więcej

Gwarancje
ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią doskonałą alternatywę dla innych form zabezpieczeń spośród wymaganych przez Inwestorów, jako zabezpieczenie postępowań zarówno w ramach zamówień publicznych jak i niepublicznych.

Dzięki gwarancjom ubezpieczeniowym nasi Klienci, jako Wykonawcy lub Dostawcy nie muszą zamrażać własnych środków finansowych w formie kaucji czy potrąceń z faktur lub wykorzystywać bankowych linii kredytowo-gwarancyjnych.

Najczęściej wymagane i organizowane z naszym udziałem rodzaje gwarancji:

 • gwarancje zapłaty wadium (inaczej: wadialne lub przetargowe)
 • gwarancje należytego wykonania kontraktu/umowy
 • gwarancje należytego/właściwego usunięcia wad/usterek
 • gwarancje zwrotu zaliczki

Wyżej wymienione produkty z sukcesami organizujemy dla podmiotów świadczących usługi budowlane, montażowe czy serwisowe oraz dla producentów lub hurtowni, jako zabezpieczenie umów dostawy.

Wspieramy naszych Klientów również w innych obszarach związanych z pozostałymi rodzajami gwarancji, a także w sprawach trudnych, nietypowych oraz wyjątkowych….

Programy
Międzynarodowe

 • Autorskie programy międzynarodowe działające na terenie całego świata
 • Tworzenie jednolitej, wspólnej polityki ubezpieczeniowej obejmującej spółki zagraniczne
 • Wdrażanie standardów korporacyjnych z uwzględnieniem relacji pomiędzy spółkami na terytorium różnych krajów
 • Wsparcie również na rynkach ubezpieczeniowo zamkniętych tj.: Rosji, Chinach, Indiach, Brazylii, Meksyku, Ukrainy
 • Aranżacja i obsługa ubezpieczeń standardowych (PD, BI, MB, MLoP, OC, PR, itp.) jak również specjalistycznych (D&O, K&R, itp.)
 • Programy dla spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • Ponad 50 zakładów / lokalizacji ubezpieczanych poza terytorium RP

Floty
samochodowe

W obszarze flot samochodowych koncentrujemy się na:

 • Tworzeniu programów ubezpieczeniowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb zarządzających flotami samochodowymi
 • Wdrażaniu warunków ubezpieczeniowych wykraczających poza ramy standardowych ogólnych warunków ubezpieczenia
 • Negocjowaniu możliwie najniższych stawek i składek ubezpieczeniowych,
 • Pomocy we wdrażaniu procedur prewencyjnych w celu ograniczania szkodowości i obniżania kosztów ubezpieczenia

oraz dodatkowo:

 • Wykonujemy wyceny wartości pojazdów do ubezpieczenia przy pomocy specjalistycznych programów
 • Prowadzimy likwidację szkód z zawartych umów ubezpieczeń komunikacyjnych
 • Udzielamy pełnego wsparcia licencjonowanego rzeczoznawcy samochodowego w procesie likwidacji szkody

Zamówienia
publiczne

 • Kompleksowa obsługa postępowań z zakresu zamówień publicznych
 • Przygotowywania dokumentów przetargowych (SIWZ, wzorów umów itp.) w postępowaniach w zakresie ubezpieczeń
 • Tworzenie zapisów odnośnie wymagań ubezpieczeniowych do innych postępowań z zakresu zamówień publicznych
 • Udział w pracach komisji przetargowej
 • Obsługa zapytań ze strony potencjalnych Wykonawców
 • Ocena ofert składanych przez oferentów

Cyber

Doświadczamy czasów niesamowitego rozwoju technologicznego i związanego z tym stałego przenikania się świata rzeczywistego ze światem wirtualnym. Sprawia to coraz większą liczbę zagrożeń i naraża uczestników na poważne straty finansowe, pochodzące z ryzyk cybernetycznych, m.in. w postaci ataków hakerskich, działań pracowników, czy też powstałych w związku z nieuprawnionym użyciem lub dostępem do systemów komputerowych.

Rynek ubezpieczeniowy wychodząc naprzeciw tego typu zagrożeniom proponuje przejęcie tego typu strat finansowych w ramach ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych (CYBER). Ubezpieczenie to określa się mianem ubezpieczenia mienia XXI w.

Ubezpieczenie to ma również istotne znaczenie w kontekście obowiązującego od 25 maja 2018 r. rozporządzenia RODO.

Zaufali nam

Poznaj nasz zespół

Skontaktuj się z nami

Siedziba firmy

Parking możliwy w obrębie Toruńskiej Starówki na miejscach do tego wyznaczonych albo na parkingu przy Arsenale.